საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნები
2018 წლის 28 აპრილი
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
#54 მაჟორიტარული ოლქი
სულ 60 უბნიდან მონაცემები დათვლილია 60 უბნის მიხედვით

2გიორგი უგულავა 10417(38.38 %)
17გიორგი ლილუაშვილი 124(0.46 %)
21ზურაბ ქართველიშვილი 60(0.22 %)
23მამუკა ტუსკაძე 399(1.47 %)
41გივი ჭიჭინაძე 15705(57.86 %)
42ვასილ კოპალიანი 438(1.61 %)